Print this page

Foalbook stallion with Breeding Permission Breeding Information


Foalbook stallion with Breeding Permission Breeding Information

Arne fan de Kadyk Vb Ster
Bart van de Brink Vb Ster 'Sport'
Erwin fan 't Reidfjild Vb Ster
Friso fan S. Vb Ster 'Sport'
Kalvin Fan Stal Bellefleur Vb Ster
Reinhoud fan e' Homar Vb Ster 'Sport'


Stallion DNA Test Results

 
Arne fan e Kadyk 200801263 Tsjalke 397 x Erik 351 Vrij van alles
Bart van de Brink 200800029 Jisse 433 x Heinse 354 In onderzoek 2017-10-18
Erwin fan't Reidfjild 200105631 Tsjerk 328 x Pike Vrij van alles
Friso fan S. 200121741 Thomas 327 x Nammen Vrij van alles
Kalvin fân Stal Bellefleur 201100064 Tsjalle 454 x Folkert 353 Vrij van alles
Reinoud fan e Homar 200501907 Beart x Nykle Niet onderzocht